رنو کپچر

غریزه خود را دنبال کنید!
Captur

آغاز یک ماجراجویی باشید

رنو کپچر قابلیت سفارشی‌سازی را دارا بوده و اساسا از دو طرح رنگ که سقف، ستون‌ها و قاب آینه‌ها را از بقیه خودرو متمایز می سازد، در قالب شخصیت شما قرار می‌گیرد