سبک رنو - آرشیو

رنو مسیر نو می سازد

رنو مسیر نو می سازد

ترافیک کلیدواژه ای است که با زندگی شهروندان کلانشهرهای بزرگ دنیا عجین شده است. شهرندانی ایرانی و مخصوصا تهرانی ها نیز بیشتر با این مشکل دست به گریبان هستند.