مطالب مرتبط با کلید واژه

Initiale Paris


خودروهای Initiale Paris رنو

خودروهای Initiale Paris رنو

خودروهای طیف INITIALE پاریس بخشی از محصولات شرکت فرانسوی رنو است که با امضای INITIALE پاریس به موفق ترین و بهترین نسخه‌های خودروهای پرچمدار این شرکت به خصوص رنو کلیو، رنو اسپس، رنو تالیسمان و رنو تالیسمان استیت گفته می‌شود. ...