سبک رنو

همکاری رنو و جشنواره کن ۳۵ ساله شد

همکاری رنو و جشنواره کن ۳۵ ساله شد

در طول این ۳۵ سال رنو با ناوگان خودروهای لوکس خود وظیفه جابجایی بازیگران و شخصیت های دعوت شده به این جشنواره بر عهده داشته است.

رنو مسیر نو می سازد

رنو مسیر نو می سازد

ترافیک کلیدواژه ای است که با زندگی شهروندان کلانشهرهای بزرگ دنیا عجین شده است. شهرندانی ایرانی و مخصوصا تهرانی ها نیز بیشتر با این مشکل دست به گریبان هستند.