رنوپدیا - آرشیو

نگاهی به رنو ۱۲

نگاهی به رنو ۱۲

شرکت خودروسازی رنو فرانسه در نمایشگاه بین المللی خودروی پاریس که اکتبر سال ۱۹۶۹ برگزار شد رنو ۱۲ را به علاقمندان معرفی کرد.