رنوپدیا - آرشیو

نگاهی به تاریخچه رنو ۱۸

نگاهی به تاریخچه رنو ۱۸

رنو ۱۸ یک خودروی سایز سدان خانوادگی است که بین سالهای ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۹ توسط شرکت خودروسازی رنو فرانسه طراحی و تولید شده است.