مطالب مرتبط با کلید واژه

تسمه تایم رنو


تسمه تایم و دینام خودرو چه زمانی باید تعویض شوند؟

تسمه تایم و دینام خودرو چه زمانی باید تعویض شوند؟

از آنجایی که تسمه تایم و تسمه دینام همواره تحت تنش های حرارتی و کششی زیادی می باشد، نسبت به قطعات دیگر موتور، استعداد زیادی برای فرسودگی دارند. در نتیجه، مجبور خواهید بود که این تسمه ها را به طور منظم و طبق برنامه زمان بندی که توسط سازنده خودرو توصیه شده است، تعویض کنید.

ادامه مطلب