مطالب مرتبط با کلید واژه

کروز کنترل


آیا کروز کنترل باعث صرفه جویی در بنزین می شود؟

آیا کروز کنترل باعث صرفه جویی در بنزین می شود؟

امروزه اکثر رانندگان به استفاده از کروز کنترل عادت دارند. این امر، به ویژه در میان کسانی که به طور معمول در طول یک بزرگراه، هنگام سفر، یا رفت و آمد به محل کار، رفت و آمدهای طولانی انجام می دهند، صادق است.

ادامه مطلب